Welke toekomst voor de Zennebeemden in de Zuidrand van Brussel?

29/08
Om 19:30
Door Strategisch Project Zennevallei
Het Moeras
FeliXart Museum

De visieplannen voor een ecologisch en landschappelijk herstel van de Zennebeemden liggen op tafel. In het gebied tussen Ruisbroek, Drogenbos en Lot zullen nog prachtige stukjes landschappen en natuur gelegen aan de Zenne opnieuw zichtbaar gemaakt worden terwijl er ook ingezet zal worden op meer ruimte voor de Zenne om aan waterberging te doen.

Zijn er kansen om dit ecologisch en landschappelijk verhaal te versterken met de aanwezige cultuur en kunstinitiatieven? En hoe leggen we kruisverbindingen zodat een nieuw verhaal ontstaat voor de zuidrand? In het kader van PeriFeria 2019 organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei er een debatavond aan.

PROGRAMMA
19u30 –  Toelichting over de plannen voor landschapsherstel door Bert Gellynck van 1010 Architecture Urbanism
20u – Debat met ondermeer Kristiaan Borret (bMa Brussels Bouwmeester), Chris De Smedt (Toerisme- en Recreatiemanagement EHB) en Hugo De Greef (Herman Teirlinckhuis, Passa Porta).

Deelnemen is gratis.
De debatavond zal plaatsvinden in het Nederlands.goo.gl/maps/yo9oAo37c4Yk6hky9

Waar en hoe er te geraken?

Een activiteit van Strategisch Project Zennevallei, de Provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in het kader van PeriFeria 2019.

Welke toekomst voor de Zennebeemden?