Route Electricité Extraordinaire R.E.E.

In 1911 bouwden Engelse investeerders de eerste stroomcentrale van Drogenbos, die de stad Brussel van elektriciteit moest voorzien. Sinds de jaren ’90 heeft de stroomcentrale ook een koeltoren, die als een landmark het landschap van de Brusselse zuidrand beheerst. Begeesterd door de dominante aanwezigheid van die harde elektriciteitsinfrastructuur in de zuidelijke periferie, gaat Chépas Collective voor PeriFeria 2019 op zoek naar de hardware achter en onder de stad. Met R.E.E. – Route electricité extraordinaire –  stippelen ze een knooppunten-route uit die u langs een aantal tot de verbeelding sprekende infrastructurele elementen voor elektriciteitsvoorziening in het Brussels gewest leidt. Via een reeks van performatieve interventies wordt de ruimtelijke en fysieke impact van die elementen op onze (rand-)stedelijke leefomgeving aan een nieuwe lezing onderworpen.

R.E.E. Route electricité extraordinaire is een project van Chépas Collective voor PeriFeria 2019 dat tot stand komt in het kader van het onderzoeksproject Continental des Gaz et de l’Electricité van City3 en common room.

Chépas Collective

Chépas collective is een multidisciplinair collectief, gesticht door Sebastiaan Willemen, architect, en Lola Daels, beeldend kunstenaar. Geïnspireerd door marginale – stedelijke of landelijke – ruimtes voeren ze interventies en performances uit, zowel in de openbare ruimte als in white cubes. Hun werk balancereert tussen poëzie en kritiek, rationalisme en humor, activisme en kunst, tussen nu en de toekomst.

www.chepascollective.be


Related Activities: