Power Pile

Collective Disaster bouwt met Power Pile uit houtsnippers en groenafval een gigantische biomassa-composthoop waarbinnen nieuwe krachten worden gegenereerd. Met een postindustriële gascentrale-schoorsteen op de achtergrond, worden stoomwolken en heet water de materialisatie van een verborgen energie die aanleiding geeft tot ontmoeting, ontdekking, ontspanning en fantasie. Een meditatie-bed bovenop de Power Pile, shiatsu massages, hete stoom, fonteintjes en warm stromend water… Collective Disaster zorgt tijdens PeriFeria voor een unieke spa.

Collective Disaster

Collective Disaster is een open multidisciplinair samenwerkingsverband dat elkaar ontmoet in willekeurige plaatsen. Een meta-collectief met deelnemers uit verschillende plekken en met uiteenlopende achtergronden, maar met gedeelde ideeën, visies, interesses, ervaringen en ambities. Collective Disaster wil de dingen veranderen en op een positieve manier omgaan met hedendaagse crisissen. Met hun projecten exploreren ze nieuwe manieren van samenwerking en uitwegen voor de recurrente staat van crisis. Het woord ‘ramp’ of ‘crisis’ is al vaak gebruikt doorheen de  geschiedenis, maar enkel in die momenten van crisis krijgt onze samenleving eigenlijk de kans zichzelf heruit te vinden. Hierop bouwt Collective Disaster verder. Ze omarmen het gegeven van ‘disaster’ als een middel tot positieve verandering.

www.collectivedisaster.org


Related Activities: