PeriFertil – Coloco

Coloco trekt er in het kader van PeriFeria op uit voor een (inter)actieve tuinier-processie in de Brusselse periferie. De methode is die van het veldonderzoek, maar op een humane schaal en vanuit multipele oogpunten. Volgens het beproefde concept van de Fertiles Mobiles laten ze u kennis maken met hun visie op de stad(srand) en nodigen ze bovenal uit om deel te nemen. Deelnemen aan het tuinieren in de stad(srand) wordt een reele participatie in de evolutie van een plaats of gebied, op haar beurt deel van de planeet.

Coloco is een multidisciplinair atelier dat zowel landschapsarchitecten, architecten en stedenbouwkundigen, botanisten als kunstenaars in haar rangen heeft. Het werd opgericht in 1999 door architecten Nicolas Bonnenfant en Pablo Georgieff en landschapsarchitect Miguel Georgieff. Coloco hanteert een collectieve aanpak gebaseerd op het “doen”, een praktijk die tuinieren, stedenbouw, architectuur, kunst, mediatie en overdracht vermengt. Ze werken op verschillende ruimtelijke en temporele schalen, zowel in stedelijke als in rurale omgeving.

www.coloco.org


Related Activities: