Omgeving – Over de Rand

GRNS – Rodepoortstraat 32
Strombeek

Het bureau voor (landschaps)architectuur en stedenbouw Omgeving gaat al vier decennia op verschillende schaalniveaus ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen aan. Van grensoverschrijdende ruimtelijke visies over landschapsplannen, parken en publieke ruimten tot gebouwen.

In 2016 maakte Omgeving een studie over de Gentse Stadsrand, vanuit de ambitie om duurzame ruimtelijke antwoorden te formuleren op de  belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen die zich stellen in de sterk gefragmenteerde periferie van de stad. De studie mondde uit in de publicatie Over de Rand, die een aantal radicale recepten presenteert voor transformatie: ruimteverslindende verkavelingswijken en lintbebouwingen verdwijnen, terwijl gunstiger gelegen plekken verstedelijken; er komt ruimte vrij voor natuur, landbouw en recreatie in de stad; stad en rand worden teruggeven aan voetgangers, fietsers, e-bikes, trams en cargo-boten; een nieuwe, circulaire economie maakt van stad en rand een zelfvoorzienend systeem.

Op zaterdag 9 september komt Peter Swyngedauw van Omgeving  in het kader van PeriFeria het onderzoek van Over de rand uit de doeken doen, en toelichting geven bij de door het bureau voorgestelde recepten voor transformatie. Na de presentatie van Over de rand volgt een gesprek met architect Yvan Detraz van Bruit du Frigo.

Lezing van Omgeving
> om 17u00
> aan de site van Rodepoort bij GRNS – CC Strombeek/Cultureghem
> de lezing wordt gevolgd door een gesprek met Bruit du Frigo
> taal: Engels
> de activiteit is gratis

Waar en hoe er te geraken?