La Pile vs R.E.E.

Het Moeras
Drogenbos - Stalle

Sinds enkele maanden loopt er in Brussel La Pile, een burgerproject dat in Vorst en Sint-Gillis samenwerking zoekt tussen geïnteresseerden uit de buurt, bedrijven, verenigingen, onderzoekers, ingenieurs, kunstenaars… om elektriciteit in de buurt zichtbaar te maken en daarna ook eigen te maken. Vanuit een ambitie om elektriciteit zuiniger, slimmer, hernieuwbaar, betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper, transparanter, solidair en lokaal te maken…

Binnen het kader van Continental de gaz et d’électricité – een onderzoeksproject van City3 en common room naar de “hardware” achter de stad – werkte Chépas Collective met R.E.E. Route electricité extraordinaire een reeks van performatieve interventies uit waarmee ze de ruimtelijke en fysieke impact van de infrastructurele elementen voor elektriciteitsvoorziening in het Brussels gewest aan een nieuwe lezing onderwerpen.

The public school for architecture brussels brengt beide tijdens PeriFeria met elkaar in contact, en nodigt u uit om deel te nemen aan een open gesprek over de actuele relevante vraagstukken met betrekking tot elektriciteitsvoorziening in de stad en de impact ervan op onze (rand-)stedelijke leefomgeving.

Ontmoeting La Pile vs R.E.E
> Zaterdag 31/08 om 15u
> Aan de pop-up-stand van R.E.E.

Waar en hoe er te geraken?

Een gratis activiteit georganiseerd door the public school for architecture brussels in het kader van PeriFeria 2019.