Enough Room for Space

Sterstraat 10
Drogenbos - Stalle

Tijdens PeriFeria verwelkomt ERforS u in hun hoofdkwartier in Drogenbos en stelt u werken voor met betrekking tot On-Trade-Off, geïnitieerd door Picha (Lubumbashi, D.R. Congo) en Enough Room for Space in 2018. On-Trade-Off is een lopend artistiek-onderzoeksproject dat het bewustzijn over de ecologische en economische implicaties van de winning en verwerking van lithium, de belangrijkste grondstof voor de wereldwijde productie van groene energie, vergroot. Door zich te concentreren op dit ene chemische element (Li3), kan het project inzoomen op bepaalde sociale, ecologische, economische en politieke fenomenen die kenmerkend zijn voor de productieprocessen die momenteel volop in ontwikkeling zijn.
Deze fenomenen vertonen opvallende overeenkomsten met de productieketens zoals we die kennen sinds het begin van de driehoekshandel in de 16de eeuw: onmenselijke arbeid tijdens de exploitatie en extractieprocessen; een voortdurende economische onbalans om de economische groei in stand te houden; ongeïnformeerde eindgebruikers die zich niet bewust zijn van zowel de verwoestende productieketen die geleid heeft tot hun aangekochte groothandelsgoederen, als van hun leven na de aankoop ervan in de zin van een ontbrekend recyclagesysteem.

Doorlopend zal er een vertoning van Avec Le Vent door Raf Custers, 2013 (35 min.) te zien zijn. Avec Le Vent is een documentaire geregisseerd door Raf Custers die voornamelijk werd opgenomen in de mijnprovincie Katanga in de Democratische Republiek Congo. De film belicht de vooruitgang van de mijnindustrie zoals die dagelijks door de Congolezen wordt ervaren. Terwijl koper en kobalt uit de mijnen worden gewonnen om de wereldeconomie te voeden, zijn de negatieve effecten van de industrie niet gereguleerd en lijdt de bevolking eronder. Een herziening van het wettelijk kader (de Mijnbouwcode) zou het mogelijk maken om de tekortkomingen en excessen van de huidige situatie te verzachten en de belangen van de veelgevraagde investeerders te beperken.

still from Avec Le Vent by Raf Custers, 2013